Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2, te Dinteloord(buiten behandeling)

Op 30 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de bouw van een kas gelegen aan de Willemspolderwweg 2, 4671 TK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004354. De aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.