Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 30 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de bouw van een kas gelegen aan de Willemspolderweg 2, 4671 TK Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004354.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.