gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord

Op 3 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de bouw van een kas en uitbreiding van het bestaande complex gelegen aan de Willemspolderweg 2, 4671 TK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005373.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.