Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 5 te Dinteloord

Op 11 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het wijzigen van een tuinbouwkas gelegen aan de  Wllemspolderweg 5, 4671 TK Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004528.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.