Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 8 te Dinteloord

]Op 18 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de nieuwbouw van een bedrijfsruimte, gelegen aan de Willemspolderweg 8, 4671 TK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003636.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.