Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 8 te Dinteloord

Op 4 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’, uitrit aanleggen of veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor de realisatie van een kas met trafo’s, WOT en gietwaterbassin en inrit, gelegen aan de Willemspolderweg 8, 4671 TK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002843.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.