Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 8 te Dinteloord

Op 17 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’,  ontvangen voor het brandveilig gebruik van een glastuinbouwbedrijf gelegen aan de Willemspolderweg 8, 4651 TK Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004583.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.