Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg ong. te Dinteloord

Op 9 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’,  ontvangen voor een wijziging van het realiseren van een kascomplex gelegen aan de Willemspolderweg ong., kadastraal bekend onder sectie B nummer 627 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004079.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.