Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wisselkom 12 te Steenbergen

Op 8 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dak op bestaande garage, gelegen aan de Wisselkom 12, 4651 WN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000580.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.