Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Witte de Whitstraat te Dinteloord

Op 20 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van een multifunctioneel speelcourt op het perceel gelegen tussen Witte de Whitstraat 23 en 25, te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001337.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.