gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Wouwsestraat 59 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wouwsestraat 59 te Steenbergen

Op 3 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van de woning op het perceel gelegen aan de Wouwsestraat 59, 4651 DW te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000001.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.