Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wouwsestraat ong. te Steenbergen

Op 13 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de nieuwbouw van een woning bij Couveringe park, gelegen aan de Wouwsestraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5571 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003007.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.