Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 52 te De Heen

Op 6 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor het kappen van een paasboom gelegen bij de Zeelandweg-Oost 52, 4655 TS De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003648.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.