gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 56a  te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 56a  te De Heen

Op 11 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen ‘ en ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het bouwen van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten op het perceel gelegen aan de Zeelandweg-Oost 56a, 4655 TS  te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001128.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.