Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 62 te De Heen

Op 10 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het naar beneden brengen van trottoir bandjes en het aanstraten van tegels aan de Zeelandweg-Oost 62, 4655 DE te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000894.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.