Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost ong. te Steenbergen

Op 23 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor de kap van twee populieren gelegen aan de Zeelandweg-Oost ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 479 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004678.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.