Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West 2 te De Heen

Op 20 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening” ontvangen voor de aanvraag van een kleine tijdelijke windmolen, gelegen aan de Zeelandweg-West 2, 4655 TR te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002983.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.