gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West 2 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West 2 te De Heen

Op 28 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van een kleine windmolen, gelegen bij de Zeelandweg-West 2, 4655 TR te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003132.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.