Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West ong. te De Heen

Op 4 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het verwijderen van houtige begroeiing gelegen aan de Zeelandweg-West ong., kadastraal bekend onder sectie B nummer 669 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001073.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.