Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2 te Nieuw-Vossemeer

Op 16 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’, ontvangen voor duurzame renovatie RWZI, gelegen aan de Zeeweg 2, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900684.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.