Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2 te Nieuw-Vossemeer

Op 5 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het wijzigen van een bestaande uitrit op het perceel gelegen aan de Zeeweg 2, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003178.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.