Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2 te Nieuw-Vossemeer

Op 14 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van slibbuffertanks RWZI gelegen aan de Zeeweg 2, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001862.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.