Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b. te Nieuw-Vossemeer

Op 9 oktober 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor een duurzame renovatie van RWZI, gelegen aan de Zeeweg 2b, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004586.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.