Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen

Op 2 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen en veranderen’,  ontvangen voor aanpassing van de watergang gelegen aan de  Zoekweg 10, 4651 PS Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004393.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.