gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen

Op 12 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het gebruik van bestaande bedrijfswoning als onderkomen arbeidsmigranten en plaatsen van tijdelijke woonunits gelegen aan de Zoekweg 10, 4651 PS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000769.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.