gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen

Op 24 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van een kantoor op het perceel gelegen aan de Zoekweg 20, 4651 PS te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001854.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.