gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen(buiten behandeling)

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 2 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van een verdiepingsvloer in bestaande bedrijfsruimte gelegen aan de Zoekweg 20, 4651 PS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000604 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.