Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen

Op 27 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’  ontvangen voor de kap en herplant van bomen gelegen aan de Zoekweg 20, 4651 PS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005109.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.