gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen

Op 5 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten gelegen aan Zoekweg 6a, 4651 PS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000672.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.