gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen

Op 10 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in tijdelijke woonunits gelegen aan de Zoekweg 6a, 4651 PS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000734.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.