Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidwal 2 te Steenbergen

Op 19 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ´uitrit aanleggen of veranderen´ ontvangen voor de bouw van 18 appartementen, 16 zorgunits en een multifunctionele ruimte en het aanleggen van een uitrit op het voorerf op het perceel gelegen aan de Zuidwal 2, 4651 DA te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001027.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.