gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord

Op 16 september 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het verplaatsen van een nieuwe woning gelegen aan de Zuidzeedijk 19, 4671 TR te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004062.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.