Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19a te Dinteloord

Op 14 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van de woning met bijgebouw, gelegen aan de Zuidzeedijk 19a 4671 TR Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005392.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.