Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 32 te Dinteloord

Op 13 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het dempen van de kom, het graven van een geul, het aanbrengen van 2 dammen en de bouw van een brug op het perceel gelegen aan de Zuidzeedijk 32, 4671 TT te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001021.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.