Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 32 te Dinteloord

Op 3 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het dempen van de kom en het graven van een geul aan de Zuidzeedijk 32, 4671 TT te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000804.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.