gemeente Steenbergen | Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning Wipmolen 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning Wipmolen 1 te Dinteloord

Op 20 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het tijdelijk verhuren van een voormalige bedrijfsmolen aan de Wipmolen 1, 4671 RE te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000838.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.