gemeente Steenbergen | Aanvullende voorwaarden evenementenvergunning Koningsnacht 2016 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvullende voorwaarden evenementenvergunning Koningsnacht 2016 te Steenbergen

Op 25 april 2016 is besloten om in het kader van de openbare orde en openbare veiligheid nadere voorschriften te verbinden aan de verleende evenementenvergunning voor het vieren van Koningsnacht (26-04-2016) op de Markt te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.