gemeente Steenbergen | Aanvullende voorwaarden evenementenvergunning stratenloop Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvullende voorwaarden evenementenvergunning stratenloop Steenbergen

Op 11 september 2015 hebben wij aanvullende voorwaarden gesteld behorende bij de verleende evenementenvergunning  voor het houden van een stratenloop in diverse straten van het centrum te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 15 september 2015

Einde bezwaartermijn 23 oktober 2015