gemeente Steenbergen | Aanwijzing rijden met optische en geluidssignalen GHOR Midden- en West-Brabant

Officiele publicatie

Aanwijzing rijden met optische en geluidssignalen GHOR Midden- en West-Brabant

De Directeur Publieke Gezondheid voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

gelet op de 'Notitie rijden met optische en geluidssignalen' geaccordeerd door de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant , d.d. 8 april 2016;

gelet op de 'Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Bgr.2016-423)' en de 'Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Bgr.2016-422)'

Overwegende:

 • -
  dat op grond van artikel 4, eerste lid van de 'Regeling optische en geluidssignalen 2009' personen of groepen van personen aangewezen kunnen worden, die daartoe ingerichte voertuigen met inwerking zijnde optische en geluidssignalen mogen besturen;
 • -
  dat binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het personeel van de GHOR met een operationele functie in de crisisbeheersings- en rampbestrijdingsorganisatie kunnen worden aangewezen door de Directeur Publieke Gezondheid;

BESLUIT:

 • 1.
  De volgende groepenvan personen werkzaam voor de GHOR aan te wijzen, die, daartoe ingerichte voertuigen met inwerking zijnde optische en geluidssignalen mogen besturen;
  • a,
   personen aangesteld in de functie van Officiier van Dienst Geneeskundig (OvD-G);
  • b.
   personen aangesteld in de functie van Algemeen Commandant Geneeskundig (AC-G);
  • c.
   personen werkzaam als Logistiek Functionaris GHOR ten behoeve van het uitvoeren van logisitieke taken in de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie.
 • 2.
  Dat personen pas daadwerkelijk een daartoe ingericht voertuig met inwerking zijnde optische en geluidssignalen mogen besturen, indien zij voldoen aan alle iesen die daaraan worden gesteld in de brancherichtlijn, die van toepassing is en aan nadere regels die binnen die Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn of worden vastgesteld.

Breda, 11 juli 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
de Directeur Publieke Gezondheid
A. van der Zijden