Officiele publicatie

Aanwijzing van de Villa aan de Westdam 1 te Steenbergen als gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

 • I.
  dat het college heeft besloten het pand aan de Westdam 1 te Steenbergen, kadastraal bekend onder sectie W, nummer 4124 en 4125, aan te wijzen als gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenverordening Gemeente Steenbergen 2006, vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische aspecten.
 • II.
  dat het besluit vanaf 26 november 2014 tot en met 6 januari ter inzage ligt.
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de gemeentelijke website, www.gemeente-steenbergen.nl
 • III.
  dat binnen de termijn van de ter inzagenlegging belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens is het mogelijk, voor belanghebbenden, mondeling zienswijze kenbaar te maken bij de afdeling Beleid.

Steenbergen, 24 november 2014

Namens burgemeester en wethouders,

P.J. Kop

Beleidsmedewerker kunst, cultuur en erfgoed.