gemeente Steenbergen | Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2023

Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2023

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek om kleding in te zamelen in het jaar 2023;

Gelet op artikel 4, lid 1.a van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019

Overwegende dat

 • -
  artikel 4, lid 1.a bepaalt dat het voor anderen dan de inzameldienst verboden is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen;
 • -
  het textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 op 1-1-2019 in werking is getreden
 • -
  het verzoek is getoetst aan dit textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019
 • -
  bij dit besluit de instelling en periode wordt aangewezen.

Besluiten:

Artikel I

De volgende instelling aan te wijzen voor de volgende periode

- Ronald Mc Donald 1e kwartaal 8 maart 2023

- Hersenstichting 2e kwartaal 7 juni 2023

- Stichting Steun 22Q11 3e kwartaal 19 september 2023

- Stichting Metakids 4e kwartaal 29 november 2023

De voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van het textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 zijn van toepassing.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.

Steenbergen, 12 december 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, A.C.W.J. Franken-Hendrikx
Medewerkster Vergunningen wonen, werken en beleven