gemeente Steenbergen | Addendum verleende ontheffing geluid- en trillingwerkzaamheden N257

Officiele publicatie

Addendum verleende ontheffing geluid- en trillingwerkzaamheden N257

Op 30 april 2020 verleende wij een ontheffing voor de werkzaamheden aan het asfalt op de N257. De aanvrager heeft ons verzocht om de datum van de verleende ontheffing van 19 tot en met 21 mei 2020, tussen20:00 uur en 06:00 uur te vervangen door werkzaamheden van 18 tot en met 20 mei 2020 van 19:00 uur - 06:00 uur. De bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de ontheffing van 30 april 2020, blijven onverkort van toepassing.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 13 mei 2020

Einde bezwaartermijn: 23 juni 2020