Officiele publicatie

Bekendmaking Damoclesbeleid 2015 gemeente Steenbergen

De burgemeester van de gemeente Steenbergen;

m a a k t b e k e n d :

  • I.
    dat de burgemeesters van Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht op 13 april 2015 beleidsregels op grond van artikel 13b Opiumwet, het zogenaamde Damoclesbeleid, hebben vastgesteld. Dit regionaal afgestemde cannabisbeleid is een belangrijk instrument om de hennepteelt en –handel op effectieve wijze aan te pakken;
  • II.
    het Damoclesbeleid zal op 16 april 2015 worden bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad en op 17 april 2015 in de gemeente Steenbergen in werking treden. Het Damoclesbeleid ligt met ingang van 16 april 2015 ter inzage op de afdeling Publiekszaken (Buiten de veste 1), van maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur en op vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.

Het Damoclesbeleid is tevens in te zien via de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl.

Steenbergen, 13 april 2015

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

C. Franken

Beleidsmedewerker Handhaving