gemeente Steenbergen | Bekendmaking Digitaal aanvragen rijbewijs – gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking Digitaal aanvragen rijbewijs – gemeente Steenbergen

De burgemeester van de gemeente Steenbergen maakt op grond van artikel 173ff, eerste lid, onder d, van het Reglement rijbewijzen bekend:

Op nader te bepalen datum in 2022 wordt het in de gemeente Steenbergen mogelijk om het rijbewijs online aan te vragen bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. 

Toelichting

Om het rijbewijs online te kunnen te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf. Meer informatie hierover leest u op www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs.

Inloggen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs.

Tot slot

Het online verlengen van het rijbewijs is een experiment. De gemeente Steenbergen is hiervoor geregistreerd in de Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen, artikel 2.

De exacte datum van aansluiting van gemeente Steenbergen op het experiment wordt bekendgemaakt via www.gemeente-steenbergen.nl en op de gemeentepagina in het lokale huis-aan-huisblad