gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93”

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93” (NL.IMRO.0851.bgWPlangeweg93-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf-1’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Langeweg 93 te Kruisland;
 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 ter inzage ligt:
  • a.
   in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van team Wonen, Werken en Beleven.

Steenbergen,

27 november 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling