gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Wildenhoeksestraat 6”

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Wildenhoeksestraat 6”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Wildenhoeksestraat 6” (NL.IMRO.0851.bgWPwildenhoekse6-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan voorziet in een vergroting van het agrarisch bouwvlak op het perceel Wildenhoeksestraat 6 te Kruisland. Hierdoor kan op het perceel een extra loods worden gerealiseerd;
 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van team Wonen, Werken en Beleven.

Steenbergen,

5 juni 2019
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,
drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling