Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 4k”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 4k” (NL.IMRO.0851.klBPlangeweg4k-o001) ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het voormalige schoolgebouw, en later de ouderensoos, gelegen aan de Langeweg 4k in Kruisland. De huidige maatschappelijke bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’, waardoor in het bestaande gebouw drie woningen gerealiseerd kunnen worden. Het plan voorziet daarnaast in een vrijstaande woning gelegen aan de Vierlinghstraat;

 

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 4k” vanaf 28 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland of de heer M. Meulblok van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 27 juli 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

    

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling