Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’ (NL.IMRO.0851.klBPhofengelbrecht-v001) heeft vastgesteld, in verband met het voornemen om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie K, nummers 2235 en 2797 naar een woonbestemming te wijzigen, bestaande uit de omzetting van de bedrijfwoning naar een burgerwoning en de realisatie van acht nieuwe woningen;

 

 • dat het bestemmingsplan vanaf 20 februari 2019 raadpleegbaar is:

 

 • dat tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een beroepschrift kan worden ingediend door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

 

Steenbergen,

20 februari 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening