Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Steenbergen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Kom Steenbergen’ (NL.IMRO.0851.sbgBPsteenbergen-v001) gewijzigd heeft vastgesteld: het bestemmingsplan betreft een beleidsarme actualisatie van diverse bestemmingsplannen binnen de kern Steenbergen.

 

 • dat het bestemmingsplan vanaf 13 februari 2019 raadpleegbaar is:

 

 • dat tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een beroepschrift kan worden door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Steenbergen,

13 februari 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening