Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling bestemmingsplan “Zonnekreekseweg 2”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het bestemmingsplan “Zonnekreekseweg 2” (NL.IMRO.0851.bgBPzonnekrweg2-v001) op 27 juni 2019 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld, waarmee de bestaande groencomposteringsbedrijf aan de Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen planologisch wordt ingepast;

 

 • dat de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een toevoeging in het vastgestelde bestemmingsplan van een maximale opslaghoogte van deels 5 meter en deels 6 meter, waar in het ontwerp bestemmingsplan eerder geen maximale opslaghoogte is opgenomen;

 

 • dat het bestemmingsplan vanaf 10 juli 2019 raadpleegbaar is:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; 
 • dat tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een beroepschrift kan worden ingediend door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Steenbergen,

10 juli 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening