gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling partiële herziening structuurvisie gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling partiële herziening structuurvisie gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat de gemeenteraad op 26 september 2019 de partiële actualisatie structuurvisie gemeente Steenbergen ( NL.IMRO.0851.SV2012act2018-v001) heeft vastgesteld. De actualisatie betreft een actualisatie van de woningbouwparagraaf en de uitvoeringsparagraaf. De structuurvisie is aangepast om de meest actuele cijfers qua verwachte woningbouwontwikkelingen op te nemen met de daarbij behorende nieuwe woningbouwlocaties. Daarnaast is de uitvoeringsparagraaf aangepast in het bijzonder waar het betreft de wijze van omgaan met de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling bij nieuwe woningbouwontwikkelingen.

 

  • dat de partiële herziening van de structuurvisie vanaf 17 Oktober 2019 raadpleegbaar is:

 

  • dat tegen de vaststelling van de partiële herziening van de structuurvisie geen beroep kan worden ingediend.

Steenbergen,

16 oktober 2019
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,
Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening