Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Verlenging ter inzage legging ontwerpstructuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • Dat het ontwerp van de Structuurvisie energie en ruimte (NL.IMRO.0851.SVenergieruimte-o001) dat ter inzage is gelegd op 5 december 2019 langer ter inzage ligt tot 1 maart 2020. In deze visie wordt aangegeven hoe we voor de periode tot 2030 invulling willen geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om ook een ruimtelijk beeld te geven waarin beleidslijnen en concrete locaties worden aangegeven voor de ontwikkeling van zonnevelden. Voor windenergie is wel een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen maar wordt of worden er in verband met het door de gemeente ingestelde beroep en de daardoor onduidelijke situatie rondom windpark Karolinapolder geen concrete locatie(s) genoemd.
 • dat het ontwerp verlengd ter inzage ligt tot 1 maart 2020 en raadpleegbaar is:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat een ieder binnen de termijn van ter visielegging alleen;
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak;
 • Voor het maken van een afspraak ten behoeve van het geven van een mondelinge zienswijze of voor het stellen van vragen over de ontwerpvisie in het algemeen kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagochtend een afspraak in laten plannen bij mevrouw Bosters of mevrouw Brands, via het centrale telnr. 14 0167.

Steenbergen,

5 februari 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening